Mijn schrijfwerk

Waarom, Ik?

Mijn levens verhaal.

Mijn levens verhaal.

Warum Ich?

Meine lebens geschigte.

Mijn gedichten.

Over mijzelf.

Wat mij ontroerd.

Korte verhaaltjes.

In mij leefden 2 verschillenden mensen, waarvan de een, de ander niet begreep.

In mir drinne, lebten 2 verschiedene menschen, who der eine der andere, nicht verstanden hat.

Doen, alsof het goed met je gaat, is makkelijker, Dan iedereen uit te leggen, waarom het niet goed met je gaat!

So tun, alsob alles gut mit dir ist,

Ist einfacher, dan jeder erklären,

Warum, es dir nicht gut geht!